Manažérske

  Tréningové kurzy zvyšujúce zručnosti predajcov.

  Decentralizácia verejnej správy stavia pred pracovníkov verejnej správy a samosprávy nové úlohy. Transformácia systému si vyžaduje zvýšiť adaptabilitu pracovníkov na zmenené podmienky a požiadavky.

  V úradoch sa začína uplatňovať manažérsky prístup, pri ktorom zodpovedný pracovník nečaká na príkazy ale iniciatívne mobilizuje dostupné zdroje pre plnenie programu. S tým súvisí aj hodnotenie kvality služieb podľa štyroch cieľov:

  1. splnenia zákonom stanovenej úlohy,
  2. spokojnosti stránok,
  3. spokojnosti pracovníkov
  4. hospodárneho využívania zdrojov.

  Posilnenie administratívnych a manažérskych kapacít si vyžaduje sústavné a kvalitné celoživotné vzdelávanie.

  Decentralizácia verejnej správy kladie na správu obcí a miest nové úlohy. Nestačí zabezpečovať podmienky pre kvalitný život občanov v súčasnosti. Treba sa starať aj o budúcnosť o rozvoj a tým o neustále zlepšovanie životných podmienok.

  Vypracovávajú sa stratégie území a programuje sa hospodársky a sociálny rozvoj. Vyžaduje to nové vedomosti a zručnosti funkcionárov, strategické myslenie, efektívnu komunikáciu s občanmi a uplatnenie manažérskych princípov v riadení a správe

  Vyjednávanie je proces, pri ktorom strany komunikujú za účelom zblíženia stanovísk .

  Úspešnosť vyjednávania je tým väčšia, čím bližšie je výsledná dohoda k očakávaniu strany.

  Na úspešnosť dohody majú vplyv schopnosti osoby vyjednávača a zručnosť vo využívaní štyroch síl vyjednávania

  Život je zmena. Organizácia, ktorá chce v meniacich sa podmienkach prežiť, musí sa vyvíjať, prispôsobovať, transformovať, reorganizovať.

  Organizácia zmenu potrebuje – pracovníci sa jej bránia. Jedni sa boja, že zmena prinesie náročnejšie úlohy. Iní sa boja, že nové podmienky odhalia ich nedostatky, že neuspejú, že ich predbehnú mladší kolegovia, že prídu o miesto………

  Každá snaha vedenia o akúkoľvek zmenu naráža na odpor, ktorým sa systém bráni. Preto tak veľké množstvo pripravovaných zmien končí neúspechom.

  Manažment, ktorý rozhodol o potrebe zmeny, musí mať veľa odvahy a veľa vedomostí, aby zmenu aj realizoval. Preto je nevyhnutné ovládanie stratégie, techník a osobitných riadiacich zručností pre

  Tímom nazývame vyspelú spolupracujúcu skupinu, ktorej celkový výkon je vyšší ako súčet výkonov jej členov.

  Ako je to možné? Vo vyspelom tíme sa rozdielne osobné vlastnosti, schopnosti, vedomosti a zručnosti jednotlivých členov vzájomne doplňujú. Vo vyspelom tíme je priaznivá pracovná atmosféra, vzájomná podpora a motivujúce podnety.

  Vyspelý tím však nevzniká sám od seba. Treba ho cieľavedomo budovať. Treba ho viesť od chaotického štádia cez obdobie formovania, búrlivých debát, normovania až po podávanie ustáleného vysokého výkonu.

  Kedysi sa za vrchol predajných zručností pokladala schopnosť “predať chladničku Eskimákovi“. Dnes to už dávno neplatí. Predajom vzťah nekončí. Zákazníkovi musí okrem kúpeného produktu ostať pocit spokojnosti. Predaj sa potom môže stať začiatkom trvalého partnerstva medzi predávajúcim a zákazníkom, charakterizovaného vernosťou a dokonca aj lojalitou zákazníka.

  Dnes sa predajné zručnosti prejavujú schopnosťou predávajúceho vzbudiť dôveru a súčasne v priebehu predajného rozhovoru prispôsobovať svoju prezentáciu produktu potrebám a osobným vlastnostiam zákazníka.

  Niekto má prirodzený obchodný talent, iný má odpor k predajnej činnosti.

  Väčšina ľudí si však svoj vzťah k predaju musí vybudovať a svoje predajné zručnosti natrénovať.

  Efektívny predaj si vyžaduje kvalitné vedenie a výchovu predajného personálu. Nároky na odborné, sociálne a manažérske kompetencie vedúcich predaja sa stále stupňujú.

  Schopnosť predávajúcich vzbudiť dôveru a prezentáciu produktu prispôsobovať potrebám a osobným vlastnostiam zákazníka je úmerná kvalitám, kompetenciám a zručnostiam manažérov predaja.

  Uložiť
  Užívateľské nastavenie cookies
  Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok z našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
  Povoliť všetky
  Zakázať všetky
  Essential
  Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
  Site
  Povoliť
  Functional
  nevyhnutne
  SIte
  Povoliť
  Zakázať
  Analytics
  Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
  Google Analytics
  Povoliť
  Zakázať
  Site
  Cooke consent
  Povoliť
  Zakázať