Používaním našich stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú dodávať kvalitnejšie služby.

  Počítačové zručnosti

  Kurzy a tréningy zvyšujúce počítačové zručnosti, príprava na testy ECDL

  V dnešnej dobe informačných technológii sa stáva „počítačová gramotnosť“ absolútnou nevyhnutnosťou.

  Za účelom presného a objektívneho posúdenia úrovne počítačových zručností vznikla medzinárodne uznávaná metodika - štandardizovaný systém ECDL

  Vodičák na počítač - ECDL možno získať úspešným zložením testov zo siedmich oblastí – modulov, z ktorých prvý je teoretický a ostatných šesť je venovaných počítačovým zručnostiam.

  Práca s počítačom musí byť dobre organizovaná. Obsah pamäti musí byť rozdelený na priečinky, do ktorých sa ukladajú súbory. Praktický spôsob rozčlenenia pamäti vychádza z typov súborov. Osobitne ukladá programové súbory, osobitne súbory obsahujúce dáta textové, číselné, obrazové i akustické…

  V záujme dobrej produktivity práce so súbormi, s ich ukladaním, kopírovaním, premiesťovaním i odstraňovaním si vyžaduje dosiahnutie určitých zručností.

  Písací stroj, ktorý bol kedysi nevyhnutným pomocníkom administratívy a písomnej komunikácie sa v dnešnej dobe sťahuje do technického múzea.

  Nahradzuje ho počítač, ktorý píše krajšie, upravenejšie, variabilnejšie a okrem toho umožňuje bez stopy odstraňovať preklepy a opravovať chyby. Vie aj kopírovať a presúvať časti textu, kresliť tabuľky, vkladať obrázky a mnoho iných praktických vecí. Je to viac než inteligentný písací stroj, je to textový editor.

  Kto by neocenil tabuľku, ktorá keď sa naplní číslami, dokáže sama sčítať jednotlivé stĺpce i riadky. A nielen sčítať, ale aj odčítať, deliť a vykonať množstvo iných matematických operácií. Jednoduchých i veľmi zložitých. A výsledky ukázať aj vo forme najrôznejších grafov podľa nášho želania.

  Databáza je organizovaný spôsob triedenia a ukladania obrovského množstva najrôznejších dát takým spôsobom, ktorý umožňuje získavať najrôznejšie výstupy v najrôznejších formátoch, podľa toho na čo sa databázy spýtame a ako zručne ju vieme ovládať.

  Neoceniteľná pomôcka pre všetkých prednášateľov umožňujúca podporu a oživenie výkladu premietaním sledu pestrých a často aj animovaných textov, obrázkov, grafov. Hoci to vyzerá zložité, tvorba elektronickej prezentácie si vyžaduje len trochu fantázie a príslušných zručností.

  V dnešnej dobe boomu informačných technológii hlavným zdrojom informácií sa stáva Internet, ktorý spája do siete obrovské a neprestajne rastúce množstvo pamäťových jednotiek, z ktorých sa pomocou vyhľadávačov dajú rýchlo získať informácie z celého sveta a z každého odboru ľudskej činnosti.

  Internetová sieť umožňuje aj lacné a rýchle prepravovanie správ elektronickou poštou, e-mailom.