Používaním našich stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú dodávať kvalitnejšie služby.

    Vrcholový manažment v samospráve a verejnej správe

    Decentralizácia verejnej správy kladie na správu obcí a miest nové úlohy. Nestačí zabezpečovať podmienky pre kvalitný život občanov v súčasnosti. Treba sa starať aj o budúcnosť o rozvoj a tým o neustále zlepšovanie životných podmienok.

    Vypracovávajú sa stratégie území a programuje sa hospodársky a sociálny rozvoj. Vyžaduje to nové vedomosti a zručnosti funkcionárov, strategické myslenie, efektívnu komunikáciu s občanmi a uplatnenie manažérskych princípov v riadení a správe

     

    Tieto zručnosti Vám pomôže získať náš tréningový kurz

     

     

     

    VRCHOLOVÝ MANAŽMENT V SAMOSPRÁVE A VEREJNEJ SPRÁVE

     

    Absolvent tohto kurzu zvládne:

    • Základné manažérske zručnosti

    • Prehľad o potrebných manažérskych kompetenciách

    • Strategické plánovanie a riadenie podľa cieľov

    • Problémy verejnej správy s adaptáciou na decentralizáciu kompetencií

    • Trendy modernizácie verejnej správy

    • Eektívnu komunikáciu s občanmi

    • Marketing územia a podpora využívania zdrojov

    • Ekonomické a finančné riadenie

    • Úlohy verejnej správy v programoch hospodárskeho a sociálneho rozvoja

    • Problematiku riadenia rozvoja obce, mesta, mikroregiónu

    © 2017 ALPHA consult. All Rights Reserved.