Používaním našich stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú dodávať kvalitnejšie služby.

  Vrcholový manažment v samospráve a verejnej správe

  Decentralizácia verejnej správy kladie na správu obcí a miest nové úlohy. Nestačí zabezpečovať podmienky pre kvalitný život občanov v súčasnosti. Treba sa starať aj o budúcnosť o rozvoj a tým o neustále zlepšovanie životných podmienok.

  Vypracovávajú sa stratégie území a programuje sa hospodársky a sociálny rozvoj. Vyžaduje to nové vedomosti a zručnosti funkcionárov, strategické myslenie, efektívnu komunikáciu s občanmi a uplatnenie manažérskych princípov v riadení a správe

   

  Tieto zručnosti Vám pomôže získať náš tréningový kurz

   

   

   

  VRCHOLOVÝ MANAŽMENT V SAMOSPRÁVE A VEREJNEJ SPRÁVE

   

  Absolvent tohto kurzu zvládne:

  • Základné manažérske zručnosti

  • Prehľad o potrebných manažérskych kompetenciách

  • Strategické plánovanie a riadenie podľa cieľov

  • Problémy verejnej správy s adaptáciou na decentralizáciu kompetencií

  • Trendy modernizácie verejnej správy

  • Eektívnu komunikáciu s občanmi

  • Marketing územia a podpora využívania zdrojov

  • Ekonomické a finančné riadenie

  • Úlohy verejnej správy v programoch hospodárskeho a sociálneho rozvoja

  • Problematiku riadenia rozvoja obce, mesta, mikroregiónu

  © 2017 ALPHA consult. All Rights Reserved.