Používaním našich stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú dodávať kvalitnejšie služby.

  Budovanie tímu

  Tímom nazývame vyspelú spolupracujúcu skupinu, ktorej celkový výkon je vyšší ako súčet výkonov jej členov.

  Ako je to možné? Vo vyspelom tíme sa rozdielne osobné vlastnosti, schopnosti, vedomosti a zručnosti jednotlivých členov vzájomne doplňujú. Vo vyspelom tíme je priaznivá pracovná atmosféra, vzájomná podpora a motivujúce podnety.

  Vyspelý tím však nevzniká sám od seba. Treba ho cieľavedomo budovať. Treba ho viesť od chaotického štádia cez obdobie formovania, búrlivých debát, normovania až po podávanie ustáleného vysokého výkonu.

  Preto Vám ponúkame náš dvojdňový kurz

  Budovanie tímu

   

   

  Absolvent tohto kurzu získa:

  • Prehľad o zákonitostiach skupinovej práce

  • Prehľad o rôznych roliach ľudí v tíme (koordinátor, vyzývateľ, mysliteľ apod.)

  • Vedomú snahu o najlepšie uplatnenie vlastnej roly v tíme

  • Poznanie vzťahu medzi obsahovou a procesnou stránkou riešenia úlohy

  • Zručnosť v ovládaní verbálnych prejavov a v efektívnej komunikácii

  • Vedomosti o jednotlivých štádiách vývoja tímu

  • Schopnosť zapojiť sa do tímovej spolupráce

  • Návyky podporujúceho správania sa všetkých členov tímu

   

  © 2017 ALPHA consult. All Rights Reserved.