Používaním našich stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú dodávať kvalitnejšie služby.

  Rozvoj osobnosti

  Tréningové kurzy zamerané na rozvoj osobnosti.

  Komunikácia na pracovisku významnou mierou ovplyvňuje pracovnú výkonnosť. Chyby v komunikácii môžu spôsobiť nepochopenie úlohy, nesúlad v spolupráci a najmä demotiváciu, a iné negatívne vplyvy na psychiku pracovníkov.

  Kvalita komunikácie, naopak, podporuje pohodu, imidž, výkonnosť a prosperitu.

  Asertivita je správanie, ktoré pomáha jasne vyjadrovať naše potreby a pocity, bez toho aby sme ľudí urážali, alebo sa dotýkali ich ľudských práv.

  Asertivita sa silne odlišuje od správania na jednej strane pasívneho a na strane druhej agresívneho alebo dokonca manipulatívneho.

  Výhodou asertívneho správania je ujasnenie vzťahov, odvracanie agresie a pozitívny vplyv na psychickú vyrovnanosť a zdravie.

  kedysi sme verili, že „Čas sú peniaze“.

  Dnes vieme, že čas je oveľa cennejší.

  Aj hospodárenie časom je náročnejšie, lebo na rozdiel od peňazí, nemožno ho odložiť na neskoršie použitie. Ak čas nevyužijeme okamžite – stratí sa, prepadne. Zmizne navždy…

  Preto je efektívne využívanie času v každej ľudskej činnosti mimoriadne dôležité.

  © 2017 ALPHA consult. All Rights Reserved.