Používaním našich stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú dodávať kvalitnejšie služby.

  Komunikačné zručnosti

  Komunikácia na pracovisku významnou mierou ovplyvňuje pracovnú výkonnosť. Chyby v komunikácii môžu spôsobiť nepochopenie úlohy, nesúlad v spolupráci a najmä demotiváciu, a iné negatívne vplyvy na psychiku pracovníkov.

  Kvalita komunikácie, naopak, podporuje pohodu, imidž, výkonnosť a prosperitu.

  Preto Vám ponúkame náš dvojdňový kurz

   

  Komunikačné zručnosti

   

  Absolvent tohto kurzu získa:

  • Základné vedomosti o podstate a formách komunikácie a o jej verbálnej a neverbálnej zložke

  • Prehľad o bariérach komunikácie a o ich prekonávaní

  • Zručnosť vo v prekonávaní komunikačných bariér najmä pomocou aktívneho počúvania, otázok a spätnej väzby

  • Zručnosť v sebakontrole a v potláčaní rozčuľujúcich prejavov

  • Schopnosť dešifrovať odkazy neverbálnej komunikácie

  • Návyky užitočné pri spolupráci v skupine

  • Posilnenie manažérskych zručností

  • Povesť slušného a vyrovnaného človeka

  © 2017 ALPHA consult. All Rights Reserved.