Používaním našich stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú dodávať kvalitnejšie služby.

  Stredný manažment v samospráve a verejnej správe

  Decentralizácia verejnej správy stavia pred pracovníkov verejnej správy a samosprávy nové úlohy. Transformácia systému si vyžaduje zvýšiť adaptabilitu pracovníkov na zmenené podmienky a požiadavky.

  V úradoch sa začína uplatňovať manažérsky prístup, pri ktorom zodpovedný pracovník nečaká na príkazy ale iniciatívne mobilizuje dostupné zdroje pre plnenie programu. S tým súvisí aj hodnotenie kvality služieb podľa štyroch cieľov:

  1. splnenia zákonom stanovenej úlohy,
  2. spokojnosti stránok,
  3. spokojnosti pracovníkov
  4. hospodárneho využívania zdrojov.

  Posilnenie administratívnych a manažérskych kapacít si vyžaduje sústavné a kvalitné celoživotné vzdelávanie.

   

  Vhodným štartom systému celoživotného vzdelávania je tento dlhodobý tréningový kurz:

   

  STREDNÝ MANAŽMENT V SAMOSPRÁVE A VEREJNEJ SPRÁVE

   

  Absolvent tohto kurzu zvládne:

  • Základné manažérske zručnosti

  • Princípy proaktívneho manažmentu

  • Efektívne vedenie ľudí

  • Koordináciu tímovej spolupráce

  • Efektívnu komunikáciu s občanmi

  • Potláčanie korupcie a nepotizmu

  • Marketingový manažment v nevýrobných odvetviach

  • Administratívny manažment

  • Riadenie rozhodovacieho procesu a riešenia problémov

  • Tvorbu projektov a projektový manažment

  • Prehľad o osobných, odborných a sociálnych kompetenciách manažéra

  © 2017 ALPHA consult. All Rights Reserved.