Používaním našich stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú dodávať kvalitnejšie služby.

  Modul 1: Základy informačných technológií

  V dnešnej dobe informačných technológii sa stáva „počítačová gramotnosť“ absolútnou nevyhnutnosťou.

  Za účelom presného a objektívneho posúdenia úrovne počítačových zručností vznikla medzinárodne uznávaná metodika - štandardizovaný systém ECDL

  Vodičák na počítač - ECDL možno získať úspešným zložením testov zo siedmich oblastí – modulov, z ktorých prvý je teoretický a ostatných šesť je venovaných počítačovým zručnostiam.

  Teoretické vedomosti Vám pomôže získať náš tréningový kurz

   

  Modul 1:

  Základy informačných technológií

   

  Absolvent tohto kurzu zvládne:

  • Úvod do počítačovej terminológie

  • Technické vybavenie počítača (hardvér)

  • Programové vybavenie (operačný a aplikačný softvér)

  • Informačné siete, elektronická komunikácia

  • Využitie počítača v praxi - príklady

  • Informačné technológie a spoločnosť - človek verzus počítač

  • Bezpečnosť dát, ochrana voči pirátskym aktivitám, ochrana autorských práv, ochrana citlivých dát

   

  © 2017 ALPHA consult. All Rights Reserved.