Používaním našich stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú dodávať kvalitnejšie služby.

  Adaptívny predaj

  Kedysi sa za vrchol predajných zručností pokladala schopnosť “predať chladničku Eskimákovi“. Dnes to už dávno neplatí. Predajom vzťah nekončí. Zákazníkovi musí okrem kúpeného produktu ostať pocit spokojnosti. Predaj sa potom môže stať začiatkom trvalého partnerstva medzi predávajúcim a zákazníkom, charakterizovaného vernosťou a dokonca aj lojalitou zákazníka.

  Dnes sa predajné zručnosti prejavujú schopnosťou predávajúceho vzbudiť dôveru a súčasne v priebehu predajného rozhovoru prispôsobovať svoju prezentáciu produktu potrebám a osobným vlastnostiam zákazníka.

   Tieto zručnosti Vám pomôže získať náš dvojdňový tréningový kurz

   

  Adaptívny predaj

   

  Absolvent tohto kurzu získa:

  • Základné vedomosti o moderných formách predaja

  • Zručnosť komunikácie vzbudzujúcej dôveru

  • Poznanie typológie zákazníkov

  • Zručnosť v prispôsobovaní prezentácie rôznym typom zákazníkov

  • Zručnosť komunikácie pri reagovaní na námietky

  • Schopnosť rozpoznávať potreby zákazníkov a vytvárať marketingové informácie o týchto potrebách

  • Schopnosť využívať marketingový informačný systém pre prácu predajcu

  • Schopnosť budovať trvalé partnerstvá so zákazníkmi

  © 2017 ALPHA consult. All Rights Reserved.