Používaním našich stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú dodávať kvalitnejšie služby.

  Vyjednávanie

  Vyjednávanie je proces, pri ktorom strany komunikujú za účelom zblíženia stanovísk .

  Úspešnosť vyjednávania je tým väčšia, čím bližšie je výsledná dohoda k očakávaniu strany.

  Na úspešnosť dohody majú vplyv schopnosti osoby vyjednávača a zručnosť vo využívaní štyroch síl vyjednávania

  Tieto zručnosti Vám pomôže získať náš dvojdňový tréningový kurz

   

   

  Vyjednávanie

   

  Absolvent tohto kurzu získa:

  • Základné vedomosti o potrebných vlastnostiach dobrého vyjednávača

  • Zručnosť v uplatňovaní svojej moci vyplývajúcej z postavenia, odbornosti alebo schopnosti motivovať

  • Zručnosť vo využívaní informácií o druhej strane, o svojej situácii a o iných vplyvoch

  • Schopnosť využívať vplyv času, prípadne časovú tieseň druhej strany

  • Komunikačnú zručnosť a smerovanie k cieľu

  • Zručnosť v príprave na vyjednávanie a vo vedení procesu vyjednávania

  © 2017 ALPHA consult. All Rights Reserved.