Používaním našich stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú dodávať kvalitnejšie služby.

  Modul 7: Informácie a komunikácia

  V dnešnej dobe boomu informačných technológii hlavným zdrojom informácií sa stáva Internet, ktorý spája do siete obrovské a neprestajne rastúce množstvo pamäťových jednotiek, z ktorých sa pomocou vyhľadávačov dajú rýchlo získať informácie z celého sveta a z každého odboru ľudskej činnosti.

  Internetová sieť umožňuje aj lacné a rýchle prepravovanie správ elektronickou poštou, e-mailom.

  Zručnosť v práci s informáciami a elektronickou poštou Vám pomôže získať náš tréningový kurz, ktorého rozsah je určený podľa úrovne vedomostí a zručností účastníkov (začiatočníci, mierne pokročilí, pokročilí)

   

  Modul 7:

  Informácie a komunikácia

   

  Absolvent tohto kurzu získa nasledovné zručnosti:

  • Úvod do informačnej siete WWW, spustenie prehliadača a úprava zákl. nastavení

  • Bezpečnostné aspekty a navigácia v sieti WWW

  • Vyhľadávacie nástroje pre Web, tlač a uschovanie získaných dokumentov

  • Tvorba záložiek a ich organizácia

  • Elektronická pošta - spustenie aplikácie pošty, otvorenie poštovej schránky

  • Bezpečnostné aspekty

  • Odosielanie správ a pripájanie súborov k správe, čítanie správ, odpoveď na správu

  • Kopírovanie, presun častí textu v rámci jednej alebo viacerých správ, mazanie textu

  • Používanie adresárov, distribučných zoznamov

  • Spravovanie pošty

  © 2017 ALPHA consult. All Rights Reserved.